30.03.2012

206 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

30.03.2012

1/5/1983 Tarihli Ve 18034 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli Ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 21 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tes

30.03.2012

282/1 Sayılı Hakim Ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

30.03.2012

1/5/1983 Tarihli Ve 18034 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli Ve 1 Sayılı Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdarî Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanununun 19 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tes

30.03.2012

3 Sayılı Bölge İdare Mahkemelerinin İkinci Sınıfa Mensup Üyeleri Hakkında 2802 Sayılı Kanunun 23 Ncü Maddesinin Son Fıkrası Uyarınca Tesbit Edilen Kademe, Derece Ve Birinci Sınıfa Ayrılma Esasları İle 28 Nci Maddesinin Son Fıkrasına Göre İtiraz Üzerine İncelenen

30.03.2012

1/5/1983 Gün Ve 18034 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7/4/1983 Gün Ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunu’nun 21 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tespit Edi

30.03.2012

282/2 Sayılı Birinci Sınıfa Ayrılan Ve Birinci Sınıf Olan Hakim Ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

30.03.2012

6 Sayılı Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

30.03.2012

16 Sayılı Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı