27.10.2020

663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

30.09.2020

679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

23.07.2020

375 Sayılı 657 S. Devlet Memurları K., 926 S. Tsk. Personel K., 2802 S. Hakimler Ve Savcılar K., 2914 S. Yükseköğretim Personel K., 5434 S. T.c. Emekli Sandığı K. İle Diğer Bazı Kanun Ve Khk.lerde Değişik Yapılması Hakkında Khk

01.07.2020

703 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

26.06.2020

399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 S. Khk.nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Khk.

04.06.2020

633 Sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

05.07.2019

652 Sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

12.06.2019

635 Sayılı Yükseköğretim Kurulularının Araştırma Ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

01.04.2019

660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname