Uluslararası Sözleşme

30.03.2012

Avrupa İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Verme Yetkisi Tanıyan İnsan Hakları Ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 2 Nolu Protokolü

30.03.2012

Ahvali Şahsiye İle İlgili Belge Örneklerinin Parasız Verilmesi Ve Tasdikten Muaf Tutulması Hakkında Sözleşme

30.03.2012

Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

30.03.2012

Ad Ve Soyadlarının Değişikliğine İlişkin Sözleşme

30.03.2012

11 Nolu Protokol İle Değişik, İnsan Haklarını Ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokol

29.03.2012

Uluslararası Karayolu Yolcu Ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşma

29.03.2012

Avrupa İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokol

29.03.2012

Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasındaki İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşma

29.03.2012

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesi)